Uchwała Walnego Zebrania PTSA

PAAS_Color

Uchwała Walnego Zebrania PTSA z dnia 28 października 2016 roku

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, w poczuciu, że ksenofobia i przemoc niweczą wartości, na których zbudowana jest otwarta wspólnota akademicka, z najwyższym niepokojem odnotowuje coraz częstsze akty przemocy motywowane ksenofobią, czego przykładem była fizyczna napaść na profesora Jerzego Kochanowskiego rozmawiającego po niemiecku w tramwaju w Warszawie w dniu 8 września 2016 roku. Ze słowną agresją spotkało się co najmniej dwoje członków PTSA, zaatakowanych za czytanie i rozmawianie w obcym języku, także po angielsku, na ulicy i w środkach transportu. Werbalna i fizyczna przemoc kierowana wobec “obcych” zagraża nam wszystkim. Mieszkający i goszczący w Polsce naukowcy i zagraniczni studenci są na nią szczególnie narażeni. Zdumiewa haniebny brak reakcji władz państwowych na coraz częstsze jej przejawy. Wzywamy naukowców i studentów do przeciwstawiania się ksenofobii i aktom przemocy. Domagamy się od władz państwowych jednoznacznego potępienia aktów agresji na tle narodowościowym i rasowym oraz aktywnego im przeciwdziałania.