2009 M.A. Thesis Award

Konkurs Polskiego Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych
na najlepszą… polską… pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
w roku akademickim 2008-2009

I Nagroda
mgr Jarosł‚aw Kuczyński
€œThe Appropriations of Time and Space in Selected Novels by William Faulkner, on the Basis of His 1936 Map of Yoknapatawpha
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Agaty Preiss-Smith
w Instytucie Anglistyki, Uniwersytet Warszawski.

Wyróżnienie
mgr Justyna Fruzińska
€œEmerson’s Writing Against Crisis
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Salskiej
w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej, Uniwersytet Łódzki.

Finalistka

mgr Julia Nikiel
Spontaneous (Postmodernist) Fission €”Avant-Pop, Slipstream, and Bizarro
Praca napisana pod kierunkiem dr Pawła Frelika
w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej, UMCS.

Finalistka

mgr Ewa Tomankiewicz
Whitewashing and Washing the White Off
A Postcolonial Reading of Toni Morrison”
Praca napisana pod kierunkiem dr Pauliny Ambroży-Lis
w Instytucie Filologii Angielskiej, UAM.

Organizacja
Dr Agnieszka Graff
Dr Dominika Ferens