2015 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
2014-2015

Jury
****
prof. Agnieszka Salska (Przewodnicząca Jury)
dr hab. Paweł Jędrzejko
dr hab. Paweł Stachura

I nagroda
(ex aequo)

mgr Olga Korytowska

za pracę magisterską pt.
“Storks, Ovens and Dollar Bills:
Discourses on Surrogacy in the United States”

napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff-Osser
w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski

I nagroda
(ex aequo)

mgr Anna Micińska

za pracę magisterską pt.
“Politics of Aesthetics, Politics of Identity:
The Artistic Practice of Jimmie Durham”

napisaną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Basiuka
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Wyróżnienie

mgr Tadeusz Strączek

za pracę magisterską pt.
“Narratives that Were Never Written:
Kara Walker’s Semantics of Race”

napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff-Osser
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Wyróżnienie

mgr Justyna Stiepanow

za pracę magisterską pt.
“The Equivalence between Injury and Pain:
The Death Penalty in American Culture”

napisaną pod kierunkiem dr. Grzegorza Welizarowicza
w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański

Organizatorzy konkursu
dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr
dr hab. Paweł Frelik, prof. UMCS