M.A. AWARD

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską

w dziedzinie amerykanistyki

2019-2020

Jury


dr hab. Kacper Bartczak, prof. UŁ (przewodniczący)

dr hab. Agnieszka Graff-Osser, prof. ucz. (UW)

dr Izabella Kimak (UMCS).

I nagroda


mgr Maja Dziubak

za pracę pt.

“Illness and Mind-Body Dualism in Thomas Ligotti?s Short Stories”

praca napisana pod kierunkiem dra hab. Pawła Stachury, prof. UAM

na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

II nagroda


mgr Julia Płaczkiewicz

za pracę pt.

“The (Im)Perfect Girlfriend: Origins, Politics, and Limitations

of the Manic Pixie Dream Girl Trope in Contemporary American Cinema”

praca napisana pod kierunkiem dr Marty Usiekniewicz

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

III nagroda


mgr Joanna Merkel

za pracę pt.

“Vampires and Southern Identity in Television Series True Blood“

praca napisana pod kierunkiem dr Barbary Braid

na Wydziale Humanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyróżnienie


Sanni Örn

za pracę pt.

“Lesbian Participation in the AIDS Epidemic in the 1980s and 1990s in the US”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Basiuka, prof. ucz.

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Wyróżnienie


mgr Klaudia Kania

za pracę pt.

“‘Welcome to the New Age’: The Anthropocene

in Contemporary American Television Series”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Frelika, prof. ucz.

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Finalistka


mgr Anna Wesołowska

za pracę pt.

“Music Videos, Urban Exploration and Graffiti

in Shaping the Image of Detroit in the Twenty-First Century”

praca napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Organizatorzy konkursu

dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Paweł Frelik, Uniwersytet Warszawski