2011 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
w roku akademickim 2010-2011

I nagroda

mgr Mateusz Marecki
z Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
What is Speculative Poetry? Defining the Phenomenon through Cognitive Tools on the Example of Bruce Boston’s Selected Poems
napisana pod kierunkiem dr Justyny Deszcz-Tryhubczak

Finaliści

mgr Tomasz Fisiak
z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
At the Intersection of Gender, Age, Social Status and Family Relationships: Conflicts between Women in American Hagsploitation Thrillers of the 1960s and 1970s
napisana pod kierunkiem dr Grażyny Zygadło

mgr Edyta Jeziorska
z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Violence against women at the U.S. – Mexico border: the case of las muertas de Juarez
napisana pod kierunkiem dr Grażyny Zygadło

mgr Maciej Michalski
z Instytutu Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
From Mathesis to Multiplicity: Science and Ideology in Thomas Pynchon’s Gravity’s Rainbow and Mason & Dixon
napisana pod kierunkiem dr Marka Paryża

mgr Anna Krystyna Rokicka
z Katedry Filologii Angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
€™We Never Are What We A To Be: The Performative Identity in the America of the 1950s
napisana pod kierunkiem dr Beaty Zawadki

Jury
prof. Agnieszka Salska
prof. Zofia Kolbuszewska
prof. Marek Wilczyński

Organizacja
dr Paweł Frelik
dr Dominika Ferens