2014 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
w roku akademickim 2013-2014

Nadesłano pięć prac konkursowych:

I nagroda

Agnieszka Katarzyna Gładzik
Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
“Western Frontier as a Mental Concept on the Basis of Blood Meridian and Deadwood”
Praca napisana pod kierunkiem dr Beaty Zawadki

Finaliści

Paweł Jaśko
Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
“Cyborg Politics: Critical Theory and the Posthuman Turn”
Praca napisana pod kierunkiem dr Zuzanny Ładygi

Adina-Loredana Nistor
Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
“Anthropology as Translation: The Written and Visual Ethnography of Napoleon Chagnon”
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Basiuka

Agata Tychoniec
Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
“The Depressed Nation in the Heaven of Fiction: The Great Depression Reality and Media in Woody Allen’s Film Art”
Praca napisana pod kierunkiem dr Beaty Zawadki

Maciej Duda
Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
“The Cost of a Revolution: Internal and External Factors in the Downfall of the Black Panther Party”
Praca napisana pod kierunkiem dr Williama Glassa

Jury
Prof. dr hab. Agnieszka Salska
Dr hab. Jerzy Durczak
Dr hab. Ewa Łuczak

Organizatorzy konkursu
Dr hab. Dominika Ferens
Dr Paweł Frelik