2020 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską

w dziedzinie amerykanistyki

2019-2020

Jury

****

dr hab. Kacper Bartczak, prof. UŁ (przewodniczący)

dr hab. Agnieszka Graff-Osser, prof. ucz. (UW)

dr Izabella Kimak (UMCS).

I nagroda

**********

mgr Maja Dziubak

za pracę pt.

“Illness and Mind-Body Dualism in Thomas Ligotti?s Short Stories”

praca napisana pod kierunkiem dra hab. Pawła Stachury, prof. UAM

na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

II nagroda

**********

mgr Julia Płaczkiewicz

za pracę pt.

“The (Im)Perfect Girlfriend: Origins, Politics, and Limitations

of the Manic Pixie Dream Girl Trope in Contemporary American Cinema”

praca napisana pod kierunkiem dr Marty Usiekniewicz

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

III nagroda

**********

mgr Joanna Merkel

za pracę pt.

“Vampires and Southern Identity in Television Series True Blood

praca napisana pod kierunkiem dr Barbary Braid

na Wydziale Humanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyróżnienie

*********

Sanni Örn

za pracę pt.

“Lesbian Participation in the AIDS Epidemic in the 1980s and 1990s in the US”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Basiuka, prof. ucz.

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Wyróżnienie

**********

mgr Klaudia Kania

za pracę pt.

“‘Welcome to the New Age’: The Anthropocene

in Contemporary American Television Series”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Frelika, prof. ucz.

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Finalistka

**********

mgr Anna Wesołowska

za pracę pt.

“Music Videos, Urban Exploration and Graffiti

in Shaping the Image of Detroit in the Twenty-First Century”

praca napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej

w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Organizatorzy konkursu

dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Paweł Frelik, Uniwersytet Warszawski