2017 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską

w dziedzinie amerykanistyki

2016-2017

Jury

****

dr hab. Paulina Ambroży, prof. UAM (Przewodnicząca Jury)

dr Grzegorz Welizarowicz, UG

dr hab. Aneta Dybska, UW

I nagroda (ex aequo)

*********

mgr Patryk Zieliniewicz

za pracę pt.

“Nostalgic stories and faded Polaroids:
Thomas Pynchon’s Inherent Vice as a study of the past”

praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Basiuka

w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

I nagroda (ex aequo)

***********

mgr Agata Klichowska

za pracę pt.

“Fluxus Event Scores: Between Modernism, Postmodernism, and the Avant-Garde”

praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Basiuka

w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Finalistka

********

mgr Monika Kołtun

“Between “CEASE AND DESIST” and “MORAL IMPERATIVE”:
Contemporary Political  Whistleblowers

in Light of Zygmunt Adamczewski’s Theory of Tragic Protest”

praca napisana pod kierunkiem dr hab. Pawła Jędrzejki

w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski

Finalistka

********

mgr Aleksandra Chodecka

“The Bronx: From Ghetto to Gentrification:

Transition of the Borough as Presented in The New York Times in 1967-2015″

praca napisana pod kierunkiem dr Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej

w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Finalista

********

mgr Lech Zdunkiewicz

“Like the Bell at the End of the Round:

Metaphor as a Vehicle for Character Analysis in Ross Macdonald’s Hardboiled Fiction”

napisana pod kierunkiem dr Wojeciecha Drąga

w Instytucie Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

Finalistka

********

mgr Joanna Duchnowska

“Betwixt and Between: Passing and Rites of Passage.

Liminality of Passing Characters in Karin Tanabe’s The Gilded Years

and Laura Krughoff’s My Brother’s Name”

praca napisana pod kierunkiem dr Anny Pochmary-Ryżko

w Instytucie Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

Organizatorzy konkursu

dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr

dr hab. Paweł Frelik, prof. UMCS