2012 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
w roku akademickim 2011-2012

Nadesłano trzy prace konkursowe.

I nagroda

mgr Krzysztof Kamil Kietzman
z Instytutu Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
Constructs of Innocence in Selected Works of Cyberpunk and Postcyberpunk Fiction
napisana pod kierunkiem dr Zuzuanny Ładygi

Wyróżnienie

mgr Kamila Demska
z Ośrodka Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
The Internet as a Narcissistic Project: Facebook, the Self, and US-American Social Patterns
napisana pod kierunkiem dr Karoliny Krasuska

Finalista

mgr Michał Winnicki
z Katedry Filologii Angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
Western (Re)Invented: Sergio Leone’s Dollars Trilogy
napisana pod kierunkiem dr Beaty Zawadki

Jury
prof. Agnieszka Salska
prof. Joanna Durczak
prof. Grzegorz Kość

Organizator konkursu
dr Paweł Frelik