2016 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
2015-2016

Jury
****
prof. Jerzy Durczak (Przewodniczący Jury)
dr hab. Grzegorz Kość
dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

I nagroda
*********

mgr Jędrzej Tazbir

za pracę pt.
“From Radicalism to Reconciliation: the Journey of Religious Consciousness
in Selected Works of English, American, and Canadian Novel”

napisaną pod kierunkiem dra Kacpra Bartczaka
w Zakładzie Literatury Amerykańskiej, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki

Wyróżnienie
***********

mgr Lidia Kniaź

za pracę pt.
“Sound Design as Narrative Device in Contemporary American Film”

napisaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Frelika, prof. UMCS
w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Finaliści

********
mgr Adrianna Beata Zabrzewska

“Amanda Palmer’s Art of Asking: How Crowdfunding Changes the Role
of the Artist in Late-Capitalist Music Production”
napisana pod kierunkiem dr Justyny Włodarczyk
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

“A Neoliberal Tolstoy? Jonathan Franzen and the Return of Realism
in Contemporary American Fiction”
napisana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff-Osser
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

mgr Klaudia Maniakowska

“Growing up during the Civil Rights struggle:
The roles of Afro-American characters in Joyce Carol Oates’s Bildungsromans”
napisana pod kierunkiem dr hab. Dominiki Ferens, prof. UWr
w Instytucie Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

mgr Paweł Wesołowski

“Queer Video Games: Types, Themes, and Aesthetics”
napisaną pod kierunkiem dr hab. Pawła Frelika, prof. UMCS
w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

mgr Sandra Trznadel

“The science fiction novels and stories for astronomers and astronomy enthusiasts
written by scientists”
napisana pod kierunkiem dr hab. Pawła Stachury
na Wydziale Anglistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

mgr Edgar Sokołowski

“The Transhumanist Thought in Contemporary American SF Cinema”
napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Paryża, prof. UW
w Instytucie Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Joanna Nędzyńska

“United States’ Response to the Ukrainian Crisis (November 2013 – October 2015)”
napisana pod kierunkiem prof. dr Davida Jonesa
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

mgr Weronika Puszyk

“Search for Place, Self and The Other – Will Barrett’s Journey in Walker Percy’s The Last Gentleman and The Second Coming”
napisana pod kierunkiem dr Urszuli Niewiadomskiej-Flis
w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych,
Instytut Filologii Angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Organizatorzy konkursu
dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr
dr hab. Paweł Frelik, prof. UMCS