2018 M.A. Thesis Award

Konkurs PTSA na najlepszą polską pracę magisterską
w dziedzinie amerykanistyki
2017-2018

Jury
****
dr hab. Paulina Ambroży, UAM (Przewodnicząca Jury)
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, KUL
dr Beata Zawadka, Uniwersytet Szczeciński

I nagroda
**********

mgr Mathias Foit

za pracę pt.
“Life, ‘A Movie with No Point, No Happy Ending’:
Belief, Death and the Meaning of Life in the Late Films of Woody Allen”

praca napisana pod kierunkiem dr. Wojciecha Drąga
w Instytucie Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

Finalista
*********
mgr Piotr Płomiński

za pracę pt.
“More than meets the ‘I’:
Posthuman ideas about the future of consciousness
presented in science-fiction literature”

praca napisana pod kierunkiem dr Justyny Fruzińskiej
w Instytucie Anglistyki, Uniwersytet Łódzki

Finalistka
**********

mgr Ewa Pilkiewicz

“Onto-Epistemological Catastrophe”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Basiuka
w Instytucie Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski

Finalistka
**********

mgr Agnieszka Ziemińska

“Bisexuality in the American LGBTQ* Movement:
(In)Visibility, Erasure, and Resistance”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Basiuka
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Finalistka
**********

mgr Kamila Jasińska

“Action Heroines:
The Use of Archetypes as Means of Containing Gender Polysemy”

praca napisana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Frelika
w Ośrodku Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Organizatorzy konkursu
dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Paweł Frelik, Uniwersytet Warszawski