Tag Archives: obituary

RIP Michał Jan Rozbicki

Michał Jan Rozbicki, distinguished historian of the American Colonial Period, Professor of History and Director of the Center for Intercultural Studies at St. Louis University in Missouri, passed away on July 31, 2019.

Michał J. Rozbicki was founding president of the Polish Association for American Studies (1989-1990). He was faculty member at UMCS in Lublin before coming to the University of Warsaw in 1976, where he served as director of the American Studies Center (1987-1990). He was a visiting professor at Indiana University at Bloomington (1990-1992) and a visiting scholar at institutions in the US, the UK and Germany.

He is the author of Samuel Hartlib. Z dziejów polsko-angielskich związków kulturalnych w XVII wieku (PAN, 1980), Transformation of English Cultural Ethos in Colonial America: Maryland, 1634-1720 (Wyd. UW, 1985; University Press of America, 1988), Narodziny Narodu: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1860 roku (Interim, 1991), The Complete Colonial Gentleman: Cultural Legitimacy in Plantation America (University of Virginia, 1998), and the award-winning Culture and Liberty of the Age of the American Revolution (University of Virginia, 2011).

**

W dniu 31 lipca 2019 r. zmarł Michał Jan Rozbicki, wybitny historyk epoki kolonialnej, profesor historii i dyrektor Center for Intercultural Studies w St. Louis University (Missouri).

Michał J. Rozbicki był założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (1989-1990). Wykładał na UMCS w Lublinie, a od 1976 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1987-1990), profesorem wizytującym w Indiana University, Bloomington (1990-1992), a także na innych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Autor monografii: Samuel Hartlib. Z dziejów polsko-angielskich związków kulturalnych w XVII wieku (PAN, 1980), Transformation of English Cultural Ethos in Colonial America: Maryland, 1634-1720 (Wyd. UW, 1985; University Press of America, 1988), Narodziny Narodu: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1860 roku (Interim, 1991), The Complete Colonial Gentleman: Cultural Legitimacy in Plantation America (University of Virginia, 1998) i Culture and Liberty of the Age of the American Revolution (University of Virginia, 2011), nagrodzonej przez State Historical Society of Missouri.

Category: News | Tags: ,

RIP Justyna Kociatkiewicz

Zmarła Dr Justyna Kociatkiewicz

27 marca 2019 r., po kilku latach zmagań z nieuleczalną chorobą, zmarła dr Justyna Kociatkiewicz. Miała 49 lat.

Dr Kociatkiewicz uzyskała doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001 r. Na jego podstawie powstała monografia Towards the Antibildungsroman: Saul Bellow and the Problem of the Genre (Peter Lang, 2008). Dr Kociatkiewicz była współredaktorem tomów naukowych pt. Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time (Rabid, 2004) oraz Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability (Peter Lang, 2014). Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół problematyki gatunkowej i kwestii narratologicznych – szczególnie strategii narracji konspiracyjnej – we współczesnej powieści amerykańskiej. Publikacje dr Kociatkiewicz obejmowały również problematykę formacji charakteru w literaturze i kulturze amerykańskiej, problemy płci kulturowej w dziewiętnastowiecznej powieści europejskiej, zagadnienia współczesnej powieści historycznej, teorie narracji filmowej i problematykę adaptacji filmowych. Dr Kociatkiewicz prowadziła kursy z zakresu literatury amerykańskiej, teorii literatury i teorii narracji filmowej. Zorganizowała szereg konferencji i warsztatów naukowych. Była stypendystką programów Tempus (Strathclyde University, Glasgow) i Fundacji Fulbrighta (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley) oraz wieloletnim aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. W latach 2005-2013 pełniła w Instytucie Filologii Angielskiej funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.

Dr Kociatkiewicz była postrzegana jako osoba niezwykle błyskotliwa, energiczna, serdeczna oraz obdarzona nietuzinkowym poczuciem humoru. Była wybitnym dydaktykiem.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia na cmentarzu Parafii Świętej Rodziny przy ul. Smętnej (Sępolno) we Wrocławiu. O godz. 14:00 rozpocznie się Msza żałobna, a pochówek będzie miał miejsce bezpośrednio po niej. Dr Kociatkiewicz prosiła, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów, a zamiast nich wnieść drobną wpłatę na konto Polskiej Akcji Humanitarnej https://www.pah.org.pl/wplac/ lub Fundacji im. Brata Alberta https://albert.krakow.pl/pl/wesprzyj-nas/.

Category: News | Tags: ,