2019

Samir Dayal, Ewa Barbara Luczak, AnnaPochmara, New Cosmopolitanisms, Race, and Ethnicity: Critical Perspectives. DeGruyter, (2019). https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110626209/html
Urszula Niewiadomska-Flis, ed. Ex-Centric Souths: (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries.Publicacions de la Universitat de València (2019), https://puv.uv.es/ex-centric-souths.html
Urszula Niewiadomska-Flis, ed. “Other Souths on Page and Screen.” A themed issue of Polish Journal for American Studies. Vol. 13 (Autumn 2019), https://paas.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/PJAS_13_autumn_2019.pdf
Grażyna Zygadło. „Zmieniając siebie – zmieniam świat”. Gloria E. Anzaldúa i jej pisarstwo zaangażowanego rozwoju w ujęciu społeczno-kulturowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (2019), https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/zmieniajac-siebie-zmieniam-swiat/