Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych

Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych wyrażamy zaniepokojenie obecnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce. Uznając prawo demokratycznie wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej i większości parlamentarnej do korzystania z konstytucyjnych prerogatyw uważamy, że łamanie prawa przez organy powołane do jego przestrzegania budzi najwyższy niepokój. Demokracja nie ogranicza się do władzy większości, lecz musi być chroniona zasadą trójpodziału władzy, zaś orzekanie o konstytucyjności aktów legislacyjnych przez władzę sądowniczą stanowi zasadnicze ogniwo liberalnej demokracji. Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki jest pod tym względem modelowy od czasu przyjęcia Konstytucji (1788) i pierwszych dziesięciu poprawek definiujących prawa obywatelskie (1791) oraz decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Marbury v. Madison (1803), która ustanowiła kontrolę sądową. Świat zachodni przyjął standard kontroli sądowej po drugiej wojnie światowej. Ewidentne próby zakwestionowania przez Prezydenta RP i przez sejmową większość tej przyjętej również w polskim systemie konstytucyjnym zasady są pozbawione podstawy prawnej i stanowią niebezpieczny precedens.

Zarząd PTSA

dr hab. Tomasz Basiuk, prezes PTSA

dr hab. Ewa Łuczak, prof. nadzw., wiceprezes PTSA

dr hab. Grzegorz Kość, skarbnik PTSA

dr Aneta Dybska, sekretarz PTSA

dr Jacek Partyka, członek zarządu PTSA

Byli Prezesi PTSA

prof. dr hab. Agnieszka Salska, Członek Honorowy, prezes PTSA 1991-1997

dr hab. Jerzy Durczak, prof. nadzw., prezes PTSA 1997-2003

dr hab. Marek Wilczyński, prof. nadzw., prezes PTSA 2003-2008

dr hab. Jerzy Kutnik, prof. nadzw., prezes PTSA 2008-2011

dr hab. Dominika Ferens, prezes PTSA 2011-2014

Pozostali członkowie – sygnatariusze oświadczenia (zadeklarowani do 17 XII)

prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

dr hab. Paulina Ambroży

dr Ewa Antoszek

dr Kacper Bartczak

mgr Jędrzej Burszta

mgr Maciej Czerniakowski

prof. dr hab. Joanna Durczak

dr Małgorzata Durska

dr Julia Fiedorczuk-Glinecka

dr Edyta Frelik

dr hab. Paweł Frelik

dr Iwona Filipczak

dr Brygida Gasztold

prof. dr hab. Marek Gołębiowski

dr Agnieszka Gondor-Wiercioch

dr hab. Agnieszka Graff-Osser

mgr Tomasz Jacheć

mgr Gabriela Jeleńska

dr hab. Paweł Jędrzejko

dr hab. Jerzy Kamionowski

dr Izabella Kimak

dr Justyna Kociatkiewicz

dr hab. Zofia Kolbuszewska

dr hab. Marta Koval, prof. nadzw.

mgr Sława Krasińska

dr Karolina Krasuska

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

dr Zuzanna Ładyga

dr Anna Łakowicz-Dopiera

mgr Karolina Majkowska

dr Małgorzata Martynuska

dr hab. Mariusz Marszalski, prof. nadzw.

dr Krystyna Mazur

dr Mirosław Aleksander Miernik

prof. dr hab. Elżbieta H. Oleksy

dr Wiesław Oleksy

dr Agnieszka Pantuchowicz

dr hab. Marek Paryż, prof. nadzw.

dr Anna Pochmara

dr Damian Podleśny

dr Małgorzata Poks

dr hab. Agata Preis-Smith, prof. nadzw.

dr Damian S. Pyrkosz

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

dr Elżbieta Rokosz-Piejko

mgr Tomasz Sawczuk

dr hab. Tomasz Sikora

dr hab. Piotr Skurowski, prof. nadzw.

dr hab. Paweł Stachura

dr hab. Bohdan Szklarski, prof. nadzw.

dr Julia Szołtysek

dr Anna Warso

dr Beata Williamson

dr Beata Zawadka

dr Grażyna Zygadło