American Law

Center for American & European Studies zaprasza do czynnego i biernego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej “American Law, Politics, Philosophy & Economics: Theoretical Reflections and Contemporary Challenges”.

Celem Konferencji jest wielowymiarowa dyskusja na temat amerykańskiego prawa, polityki, społeczeństwa, filozofii i ekonomii/gospodarki. Komitet Konferencji zachęca do wykorzystania w tym celu osiągnięć naukowych różnych dziedzin: prawa, filozofii, socjologii, nauk politycznych, ekonomii, kulturoznawstwa, stosunków międzynarodowych i dziedzin pokrewnych.

🗓️Konferencja odbędzie się w sobotę 27 lipca 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

⏰Chcesz wystąpić z prezentacją na konferencji jako prelegent? Zgłoś abstrakt swojej prezentacji do 16 lipca 2024 roku.

💻Chcesz uczestniczyć w konferencji jako słuchacz? Zarejestruj się do 20 lipca 2024 roku.

Więcej informacji o Konferencji (w tym formularze rejestracji) znajdziesz pod linkiem:

https://www.facebook.com/share/Gqew5NxgJ1ZxmAkX